Shizukuishi-Studio von Grand Seiko

Das neue Atelier von Grand Seiko in Shizukuishi. Blick in den Reinraum.