Das 52-05 Tourbillon Pharrell Williams von Richard Mille besteht aus Carbon TPT.

Das 52-05 Tourbillon Pharrell Williams von Richard Mille besteht aus Carbon TPT.